2018-07-11 Frölunda Hockeyskolor Öckerö - Pucksnackfoto- Sveriges Största bildarkiv på juniorhockey