JSM: Träning Frölunda 2015-04-04 - Pucksnackfoto- Sveriges Största bildarkiv på juniorhockey