TV-Pucken 2018 FINAL: Göteborg - Västerbotten 2018-11-04 - Pucksnackfoto- Sveriges Största bildarkiv på juniorhockey