Team 02: Strålfors Cup, Ljungby: Herning (DK) - GAIP 2015-03-22 - Pucksnackfoto- Sveriges Största bildarkiv på juniorhockey